ПРОСТІР БЕЗПЕКИ - динамічний тренінг (подолання критичної ситуації)

Динамічний тренінг: Простір безпеки (подолання критичної ситуації)

Мета тренінгу: Оволодіння накопиченим досвідом ефективної протидії різноманітним критичних ситуацій. Формування готовності використовувати цей досвід в постійно мінливих умовах.

 Базові принципи:

 В результаті тренінгу учасники:

 Як реальний приклад КС на тренінгу розглядаються варіанти різних видів соціальної агресії (вуличне зіткнення як один з них).

Експертна оцінка ситуації.
Внутрішні і зовнішні аспекти безпеки.
Особливості поведінки потенційних агресорів, як маркери небезпеки.
Психологічний портрет агресора.
Віктимна. (Психологічні характеристики жертви.)
 Учасники тренінгу отримають можливість сформувати стиль поведінки щодо ефективного протистояння КС, а так само вироблять навички:

 Лише людина, навчений конструктивній поведінці і мислення здатний одночасно до протидії КС і забезпечення своєї особистої безпеки!

 Тривалість 9 годин (5 + 4). Форма одягу спортивна.

поделиться